Kwaliteit:

Wij toetsen de kwaliteit van onze werkzaamheden en producten door periodiek keuringen te laten verrichten door specialisten van de toeleveranciers. Anderzijds kan bij renovatie de luchtdichtheid en het optreden van warmtelekken getoetst worden door een onafhankelijke keuringsinstantie. Bijvoorbeeld bestaat er de mogelijkheid om de luchtdichtheid van de woning te controleren met behulp van een zogenaamde blowertest. Hiermee is te controleren of alle kieren en naden goed zijn dichtgezet en indien dit niet het geval is kan dit als nog gebeuren.

Een manier om warmtelekken te signaleren is het maken van foto’s met een infraroodcamera. Hierop is duidelijk te zien op welke plaatsen in de gevels en daken warmtelekken aanwezig zijn.